Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9577

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
24.10.2018 - 29.03.2019
24.10.2018 - 29.03.2019
12.07.2017 - 23.10.2018
12.07.2017 - 23.10.2018
12.07.2017 - 23.10.2018
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.07.2020 23.07.2020 iný dôvod
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.01.2019 30.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.09.2019
29.03.2019
23.10.2018
11.07.2017

19.01.2021

19.01.2021