Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9455

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.07.2020
Od 10.07.2020
Od 08.11.2019
08.11.2019 - 09.07.2020
08.11.2019 - 09.07.2020
01.08.2017 - 07.11.2019
01.08.2017 - 07.11.2019
01.08.2017 - 07.11.2019
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 08.11.2019 Ing. Radovan Majerský PhD.
Od 10.07.2020 Ing. Milan Kyrinovič
Od 10.07.2020 Doc.MUDr. Branislav Delej PhD., MPH
08.11.2019 - 09.07.2020 MUDr. Marian Križko PhD.
08.11.2019 - 09.07.2020 MUDr. Juraj Galovič PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.02.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.07.2020
07.11.2019
31.07.2017

11.05.2021

11.05.2021