Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9335

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.01.2019
Od 08.08.2017
08.08.2017 - 17.01.2019
08.08.2017 - 17.01.2019
08.08.2017 - 17.01.2019
08.08.2017 - 17.01.2019
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.02.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.06.2019
17.01.2019
27.06.2018
07.08.2017

15.07.2020

15.07.2020