Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9327

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.05.2020
Od 04.08.2017
04.08.2017 - 28.05.2020
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
04.08.2017 - 11.12.2018 JUDr. Milan Gocník

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.09.2019 19.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.05.2020
11.12.2018
03.08.2017

19.01.2021

19.01.2021