Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9206

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.07.2020
Od 06.02.2020
Od 06.02.2020
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
22.07.2017 - 05.02.2020
22.07.2017 - 05.02.2020
22.07.2017 - 05.02.2020
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.07.2020
05.02.2020
21.07.2017

23.09.2020

24.09.2020