Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9195

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.01.2021
Od 21.03.2017
21.03.2017 - 14.01.2021
01.02.2017 - 20.03.2017
01.02.2017 - 20.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.07.2020 13.07.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.07.2018 13.07.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
20.10.2017 18.10.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.01.2021
20.03.2017

19.01.2021

19.01.2021