Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8873

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.04.2019
Od 04.04.2019
25.09.2018 - 03.04.2019
25.09.2018 - 03.04.2019
15.07.2017 - 24.09.2018
15.07.2017 - 24.09.2018
15.07.2017 - 24.09.2018
01.02.2017 - 14.07.2017
01.02.2017 - 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.03.2019 06.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.10.2019
03.04.2019
24.09.2018
14.07.2017

15.07.2020

15.07.2020