Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8765

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
31.03.2017 - 01.08.2017
31.03.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 30.03.2017
01.02.2017 - 30.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
27.08.2020 27.08.2020 iný dôvod
26.01.2020 24.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.07.2018 23.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.01.2021
29.05.2020
16.07.2019
11.12.2017
01.08.2017
30.03.2017

09.03.2021

09.03.2021