Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8706

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.02.2021
28.06.2019 - 26.02.2020
28.06.2019 - 26.02.2020
11.07.2017 - 05.02.2021
11.07.2017 - 05.10.2020
11.07.2017 - 27.06.2019
01.02.2017 - 10.07.2017
01.02.2017 - 10.07.2017
01.02.2017 - 10.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2022 11.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2021 08.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.07.2022
05.02.2021
21.12.2020
05.10.2020
26.02.2020
27.06.2019
10.07.2017

25.11.2022

26.11.2022