Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8693

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.03.2019
01.03.2019 - 15.04.2019
01.03.2019 - 15.04.2019
01.03.2019 - 15.04.2019
01.03.2019 - 15.04.2019
Od 13.07.2017
13.07.2017 - 15.04.2019
01.02.2017 - 12.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 01.03.2019 Ing. Anton Danko
13.07.2017 - 15.04.2019 Mgr. Igor Wzoš
13.07.2017 - 15.04.2019 Ing. Milan Baran
13.07.2017 - 28.02.2019 Ing. Jozef Švagerko

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.04.2019
28.02.2019
08.10.2018
12.07.2017

19.01.2021

19.01.2021