Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8445

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.07.2020 17.07.2020 iný dôvod
24.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.10.2018 22.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.08.2017
11.07.2017

22.10.2020

23.10.2020