Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8366

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
20.02.2019 19.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2018 05.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.12.2017
10.08.2017

05.08.2020

05.08.2020