Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8255

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.06.2020
Od 19.10.2019
09.06.2017 - 16.06.2020
09.06.2017 - 08.08.2019
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.06.2020
18.10.2019
08.08.2019
08.06.2017

25.09.2020

26.09.2020