Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8051

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.06.2017
01.02.2017 - 05.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.07.2020 17.07.2020 iný dôvod
19.01.2020 19.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.12.2019 06.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.10.2018 22.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.04.2020
12.12.2017
05.06.2017

22.10.2020

23.10.2020