Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8024

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.10.2020
01.03.2019 - 06.10.2020
01.03.2019 - 06.10.2020
15.12.2017 - 28.02.2019
18.10.2017 - 14.12.2017
02.08.2017 - 14.12.2017
02.08.2017 - 14.12.2017
02.08.2017 - 17.10.2017
02.08.2017 - 17.10.2017
02.08.2017 - 17.10.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.11.2020
06.10.2020
28.02.2019
14.12.2017
17.10.2017
01.08.2017

19.01.2021

19.01.2021