Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7851

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.03.2017
01.02.2017 - 07.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.07.2020 07.07.2020 iný dôvod
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.04.2020
06.12.2017
07.03.2017

22.10.2020

23.10.2020