Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7792

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.02.2019
Od 20.02.2019
Od 20.02.2019
Od 06.09.2018
Od 06.09.2018
Od 06.09.2018
Od 06.09.2018
Od 06.09.2018
Od 15.06.2017
Od 15.06.2017
Od 15.06.2017
Od 15.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.02.2021 27.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.02.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2019 21.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.02.2019
05.09.2018
14.06.2017

24.07.2021

25.07.2021