Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7677

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.01.2020
Od 08.01.2020
Od 08.01.2020
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
18.07.2017 - 07.01.2020
18.07.2017 - 07.01.2020
18.07.2017 - 07.01.2020
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
09.01.2020 08.01.2020 iný dôvod
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.01.2020
17.07.2017

17.04.2021

18.04.2021