Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7241

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.12.2020
Od 03.12.2020
Od 03.12.2020
03.08.2017 - 02.12.2020
03.08.2017 - 02.12.2020
03.08.2017 - 02.12.2020
01.02.2017 - 02.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.06.2020 15.06.2020 iný dôvod
22.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.12.2020
02.08.2017

17.04.2021

18.04.2021