Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7087

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.09.2018
13.05.2017 - 21.09.2018
01.02.2017 - 12.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.09.2020 23.09.2020 iný dôvod
14.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.10.2019
21.09.2018
13.12.2017
12.05.2017

24.11.2020

25.11.2020