Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6808

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.02.2022
27.07.2017 - 23.02.2022
01.02.2017 - 26.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2022 19.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
14.01.2021 14.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2018 26.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.02.2022
26.07.2017

18.08.2022

19.08.2022