Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6395

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
22.07.2017 - 02.01.2020
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
08.01.2020 03.01.2020 iný dôvod
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.01.2020
21.07.2017

17.04.2021

18.04.2021