Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6394

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.07.2019
04.07.2017 - 04.07.2019
01.02.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
31.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
11.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.07.2018 04.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.02.2021
04.07.2019
03.07.2017

17.04.2021

18.04.2021