Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6270

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2020
Od 08.02.2020
Od 08.02.2020
Od 10.08.2017
Od 10.08.2017
Od 10.08.2017
Od 10.08.2017
10.08.2017 - 07.02.2020
10.08.2017 - 07.02.2020
10.08.2017 - 07.02.2020
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 10.08.2017 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Od 10.08.2017 Ing. Ján Mokoš
Od 10.08.2017 Mgr. Katarína Krullová

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2020
07.02.2020
09.08.2017

05.03.2021

05.03.2021