Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6188

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.05.2017
Od 26.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.07.2018 18.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.05.2017

19.01.2021

19.01.2021