Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6185

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.01.2020
Od 31.01.2020
08.08.2017 - 30.01.2020
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
01.08.2017 - 30.01.2020
01.08.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.07.2020 17.07.2020 iný dôvod
03.07.2019 03.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.01.2020
07.08.2017
31.07.2017

25.09.2020

26.09.2020