Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6157

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2020
Od 08.08.2020
01.06.2017 - 07.08.2020
01.02.2017 - 31.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.08.2020 14.08.2020 iný dôvod
19.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.10.2019 24.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2020
13.12.2017
31.05.2017

11.05.2021

11.05.2021