Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6152

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.06.2017
01.02.2017 - 21.06.2017
01.02.2017 - 21.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.08.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
26.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
14.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 24.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.02.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.02.2019
21.06.2017

25.01.2021

25.01.2021