Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6062

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.08.2017

19.01.2021

19.01.2021