Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6001

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.07.2020
Od 04.02.2020
Od 04.02.2020
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
01.08.2017 - 15.07.2021
01.08.2017 - 03.02.2020
01.08.2017 - 03.02.2020
01.08.2017 - 03.02.2020
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 01.08.2017 Ing. Lenka Balkovičová
Od 01.08.2017 Róbert Vasil
Od 03.07.2019 Ing. Dušan Hruška
Od 03.07.2019 Peter Hričina
Od 16.07.2021 Ing. Michal Hybský
03.07.2019 - 15.07.2021 Michal Hybský

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
05.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.07.2021
24.07.2020
03.02.2020
02.07.2019
22.12.2017
31.07.2017

30.11.2021

30.11.2021