Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5992

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.11.2019
15.06.2017 - 18.11.2019
01.02.2017 - 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.11.2019
13.12.2017
14.06.2017

05.08.2020

05.08.2020