Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5978

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.09.2019
Od 25.09.2019
14.07.2017 - 24.09.2019
01.02.2017 - 13.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.09.2019
13.07.2017

17.04.2021

18.04.2021