Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5746

01.02.2017

13.10.2017

ex offo výmaz

Ex offo výmaz podľa § 22 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Oprávnená osoba

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
01.02.2017 - 13.10.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021