Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5560

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.08.2017
01.08.2017 - 08.06.2020
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.07.2020 27.07.2020 iný dôvod
24.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.06.2020
05.12.2017
31.07.2017

22.10.2020

23.10.2020