Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5331

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.04.2018
01.07.2017 - 04.04.2018
01.02.2017 - 30.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2021 01.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2021 26.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.04.2018
30.06.2017

05.03.2021

05.03.2021