Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5312

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.07.2017
Od 25.07.2017
25.07.2017 - 20.11.2019
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2022 01.07.2022 iný dôvod
31.12.2021 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.12.2021
20.11.2019
24.07.2017

25.11.2022

26.11.2022