Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5306

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.01.2021
Od 21.01.2021
02.06.2020 - 20.01.2021
13.07.2017 - 01.06.2020
01.02.2017 - 12.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2021
01.06.2020
12.07.2017

17.04.2021

18.04.2021