Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5251

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.01.2021
03.07.2020 - 08.01.2021
15.01.2020 - 02.07.2020
18.01.2019 - 14.01.2020
11.08.2017 - 17.01.2019
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017
01.02.2017 - 10.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 08.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.12.2018 03.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.01.2021
02.07.2020
14.01.2020
17.01.2019
10.08.2017

19.01.2021

19.01.2021