Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5242

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.02.2020
01.08.2017 - 05.02.2020
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
12.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.02.2020
31.07.2017

09.03.2021

09.03.2021