Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5227

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.12.2018
29.06.2017 - 10.12.2018
01.02.2017 - 28.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.09.2020 09.07.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
21.06.2018 21.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.12.2018
28.06.2017

23.09.2020

24.09.2020