Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5171

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.05.2020
02.06.2017 - 21.05.2020
01.02.2017 - 01.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2020 06.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.12.2019 28.11.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
20.11.2018 19.11.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.02.2018 12.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.05.2020
01.06.2017

24.11.2020

25.11.2020