Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5025

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
Od 27.06.2017
27.06.2017 - 07.01.2019
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2020 13.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.01.2019
26.06.2017

25.01.2021

25.01.2021