Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4974

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.02.2018
Od 25.07.2017
25.07.2017 - 09.02.2018
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 10.02.2018 Ing. Marian Beňo

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2018
24.07.2017

19.01.2021

19.01.2021