Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4937

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.06.2017
Od 16.06.2017
01.02.2017 - 15.06.2017
01.02.2017 - 15.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
08.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.06.2017

23.09.2020

24.09.2020