Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4843

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2021 20.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.07.2017

05.03.2021

05.03.2021