Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4779

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.07.2017
01.02.2017 - 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2021 03.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
31.07.2020 30.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.02.2021
02.07.2020
06.12.2017
14.07.2017

17.04.2021

18.04.2021