Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4760

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.07.2017

05.03.2021

05.03.2021