Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4714

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.05.2017
Od 26.05.2017
Od 26.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017
01.02.2017 - 25.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.09.2020 07.09.2020 iný dôvod
27.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.02.2020
20.08.2019
13.12.2017
25.05.2017

24.11.2020

25.11.2020