Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4708

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
01.02.2017 - 26.07.2017
01.02.2017 - 26.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
06.02.2020 06.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.08.2020
08.12.2017
26.07.2017

19.06.2021

20.06.2021