Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4561

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.12.2019
Od 29.11.2018
Od 21.07.2017
21.07.2017 - 20.12.2019
21.07.2017 - 28.11.2018
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
05.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.12.2019
28.11.2018
20.07.2017

17.04.2021

18.04.2021